Vizos

Kategorijos:

Baltarusijos Ambasados konsulinis skyrius nedirbs:
2018 m. balandžio 30 d.
2018 m. gegužės 1 d.
2018 m. gegužės 9 d.
Šios dienos nebus įskaitomos į vizos forminimo terminą.

Rusijos Federacijos Ambasados Konsulinis skyrius nedirbs:
2018 m. balandžio 30 d.
2018 m. gegužės 1 d.
2018 m. gegužės 2 d.
2018 m. gegužės 9 d.
Šios dienos nebus įskaitomos į vizų forminimo terminą
.